HMS KURS FOR DAGLIG LEDER 990,- OG HMS KURS FOR VERNEOMBUD

Ta initiativ til en samtalePå en arbeidsplass er det nesten alltid noen som er i en vanskelig livsfase. Ta initiativ til en samtale hvis du tror at en kollega sliter, eller hvis du selv har det vanskelig og det går ut over jobben du gjør. Åpenhet gjør det lettere å være i jobb og lettere å legge til rette for en god arbeidssituasjon, sier Jon-Torgeir Lunke, avdelingsdirektør i Helsedirektoratet.

Med mindre de psykiske helseproblemene skyldes forhold på arbeidsplassen, kan det å jobbe og holde kontakten med arbeidsplassen bidra til at folk blir raskere friske. Langvarig sykmelding forsterker gjerne opplevelsen av sosial isolasjon og passivitet. Dette kan forlenge sykdomsperioden og gjøre det vanskeligere å komme tilbake i jobb, sier Lunke.

Som en del av informasjonssatsingen er det utarbeidet nettsider (psykisk.no og nav.no/psykiskhelse) med informasjon om arbeid og psykisk helse. Her finnes det bl.a gode råd til arbeidsgivere, arbeidstakere og tillitsvalgte om hvordan man best kan håndtere psykiske helseproblemer, og instruksjonsvideoer om hvordan en leder kan ta den vanskelige samtalen.

– Vi oppfordrer både arbeidsgivere, tillitsvalgte og arbeidstakere til å diskutere psykisk helse på arbeidsplassen. Vi har utarbeidet en presentasjon som egner seg som grunnlag for denne diskusjonen, sier Gina Krogsvold, fagansvarlig for arbeid og psykisk helse i NAV.

Gode råd til deg som arbeidstaker:

Skap åpenhet: Bry deg om dine kolleger. Har du en kollega som sliter? Ta initiativ til en samtale.

Si fra: Har du en vanskelig arbeidssituasjon? Be om en samtale med leder eller tillitsvalgt, og fortell hvordan du har det. Tilrettelegging: Tenk ut noen forslag til løsninger på forhånd. Vær åpen for tilrettelegging, det kan gjøre det lettere å være i jobb.

Hold kontakt: Er du sykmeldt? Du kan bli raskere frisk av å jobbe. Vis interesse og kom på besøk.

Jobb forebyggende: Hvis du føler at ikke alt er som det skal – ta symptomene på alvor. Ivareta deg selv, si i fra.

Bruk hjelperne: Ha oversikt over hvem som er gode hjelpere for din virksomhet. Be om bistand hvis du trenger råd, informasjon eller hjelp til å mestre arbeidssituasjonen

HMS Kurs for daglig leder 990,-

HMS kurs for verneombud 1990,-

Du som daglig leder kan nå bestå HMS kurs på ca 1 time. Tradisjonelle HMS kurs kan ta opp til en hel arbeidsdag og gjerne med unødvendige høye utgifter. Med vårt tilbud til e-læring kan du gjennomføre kurset i fred og ro akkurat når det passer deg.

Fra 2007 til 2017 har flere flere tusen kunder valg vårt system

Arbeidsgivere er en sammensatt målgruppe. Noen leder konserner med titusener ansatte i inn- og utland, mens andre har et fåtall medarbeidere og er selv aktive i produksjonen.Det er 173.321 arbeidsgivere i Norge, og tre fjerdedeler av dem har færre enn ti ansatte (SSB, 2006). Produksjonen favner også bredt fra vareproduserende industri, bygg eller anlegg til transport- hotell- eller konsulenttjenester. Et HMS Kurs skal være nyttig for alle arbeidsgivere, uansett bransje og bedriftens størrelse. Derfor må vårt HMS Kurs bli i generell i form

KONTAKT

Administrasjon
E-post: kundeservice@onlinehms.no
Telefon: 9905 1111

HMS Nyheter

2017 08 01

Statsråd fastsatte 16. juni at endringene i arbeidsmiljølovens varslingsregler og arbeidstidsregler trer i kraft 1. juli i år.

2017 05 24

Statoil planlegger å kutte 250 stillinger i den sentrale staben, mange av dem i tilknytning til helse, miljø og sikkerhet.

HMS Artikkler

2017 08 01

Verneombudets rolle er å ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet.

2016 03 28

Fra 1. mars 2016 vil alle sykemelderne være pålagt å bruke den nye versjonen av sykmeldingen som gir både arbeidsgivere og NAV målrettet informasjon om den sykmeldte.