HMS KURS FOR DAGLIG LEDER PÅ NETT SIDEN 2007. KUN 990,-

Arbeidsmiljøloven KAP 1 – 2: lovens formål og arbeidsgivers plikter

Arbeidsmiljøloven er en vernelov som i utgangspunktet omfatter hele arbeidslivet og alle kategorier arbeidstakere, og den verner om et bredt spekter av interesser.

Tradisjonelt har denne vernelovgivningen omfattet arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern, men i senere tid har også nye vernede interesser blitt innlemmet i loven. Loven av 2005 beskytter ytringsfriheten, personlig integritert og frihet, samt arbeiderenes rett til informasjon og medinnflyttelse.

 

Lovens formål kan kort oppsummeres med punktene under:

  • Helsefremmende og meningsfull arbeidssituasjon.
  • Full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger.
 
4:30 Tilbake   Neste