HMS KURS FOR DAGLIG LEDER 990,- OG HMS KURS FOR VERNEOMBUD

De ringer rundt og truer bedriftsledere

- Jeg ble så perpleks at jeg nesten ikke klarte å svare ham engang, sier daglig leder i det lille selskapet Thermo Protection ANS, Espen Helgesen.

Denne uken ble han oppringt av en person som ville selge ham et internettbasert kurs i helse, miljø og sikkerhet (HMS). Fra 2007 har alle daglig ledere av selskaper med ansatte vært pålagt å ta et slikt kurs.

- Åpent for sjarlataner
Lovpålegget har ikke uventet gitt en boom av kurstilbydere. Men i motsetning til i Danmark, der man må ha godkjenning fra Arbeidstilsynet, stilles det ingen godkjenningsordning for kurs-tilbyderne i Norge - og dessuten små krav til hva et slikt kurs skal inneholde.

- Det burde det vært, for da hadde sjarlatanene blitt utelukket, sier avdelingsleder Bjørn Erikson i LOs arbeidsmiljøavdeling.

Mange tilbyr i dag kursing av bedriftsledere over internett, og det hele kan være gjort på ned mot to timer - til en pris på rundt fem tusen kroner.

En ting er at man kan sette spørsmålstegn ved kvaliteten på slike kurs. Enda verre er det at noen tyr til metoder for å selge dem som er under enhver kritikk.

Truet
Espen Helgesen i Thermo Protection ANS følte seg nærmest truet da en selger ringte og opplyste om at han snarest måtte innrette seg etter loven, og ta det nettbaserte kurset hos Smart HMS.

- Jeg sa at jeg ønsket å vurdere andre tilbydere, og at jeg ikke var interessert i å bli påtvunget noe kurs. Da svarte selgeren: «Da ringer jeg Arbeidstilsynet! Du er pålagt å ha et sånt kurs», forteller Helgesen.

Selgeren skal ha sagt at dersom han ikke tok kurset umiddelbart ville Arbeidstilsynet kunne stanse virksomheten hans. Det er i så fall i tråd med hva Smart HMS selv skriver på sin hjemmeside:

HMS OPPLÆRING ER LOVPÅLAGT!

Mangel på dokumentasjon om gjennomført opplæring kan gi:

  • Dagbøter fra arbeidstilsynet
  • Pålegg om å gjennomføre ulike tiltak
  • Pålegg om stans av arbeidet inntil tiltakene er gjennomført.
  • Bøter og fengsel kan i bli aktuelt for de aller mest alvorlige tilfellene.
  • Utelatelse av utbetaling av forsikringspremie

Da Helgesen opplyste selgeren om at han uansett ikke kunne melde seg på kurset der og da, fordi han satt i bilen, tok selgeren av Smart HMS-kurset i bruk sterkere lut:

- Du er ikke bilen. Du er hjemme du! Og du får bare finne deg en pc og bestille med en gang. Du har 20 minutter på deg til å melde deg på kurset. Om maks 25 minutter ringer jeg Arbeidstilsynet! refererer Helgensen fra den ubehagelige samtalen.

- Ren svindel
Ting kan tyde på at fremgangsmåten til selgeren fra Smart HMS ikke bare var et utslag av én dårlig dag på jobben.

I LO har man for lengst registrert at det ukontrollerte markedet lokker til seg en mengde useriøse tilbydere av HMS-kurs. Men Smart HMS er så omstridt at Arbeidernes Opplysningsforbud (AOF) har funnet grunn til å sende en epost-advarsel til LO:

«Flere av våre kunder og kontakter har i det siste blitt kontaktet av svært aggressive telefonselgere fra et firma som kaller seg Smart HMS, et firma som ikke er registrert i Brønnøysund. [...] Dette er rein svindel og et av flere foretak som nå er på banen med ulike varianter av HMS opplæring», skriver fagansvarlig for HMS i LO, Torgrim Kokaas, i eposten DN.no har fått tilgang til.

- Jeg konstaterer at LO har sendt ut en mail med tilsvarende feil faktagrunnlag og som er ærekrenkende, og uten at det fremgår hva som eventuelt er svindel. Dette vil jeg anbefale klient blir tatt opp med LO allerede mandag, sier Smart Calls advokat Olav Sylte i en e-post til DN.no.

Hvem står egentlig bak Smart HMS? DN.no har nøstet i trådene. Les saken: Her er nettverket bak Smart HMS

- De sverter bransjen
En annen aktør i samme bransje føler seg også forulempet av konkurrentens oppførsel. Online HMS, har fått en rekke henvendelser fra bedriftsledere som har blitt utsatt for det samme.

- Bare den siste måneden har jeg blitt kontaktet av en fem, seks personer som forteller om lignende salg av Smart HMS, sier daglig leder i Online HMS, Marius André Mek.

Firmaet hans kommer opp som en av de øverste treffene når man søker på "HMS-kurs" i Google - noe som gjør at de mottar mange henvendelser fra folk som har blitt truet med Arbeidstilsynet dersom de ikke snarest tar et slikt kurs.

Men Marius André Mek er slett ikke glad, selv om truslene fra slike som Smart HMS har ført til at redde bedriftsledere har kontaktet ham for å bestille kurs.

- Slike metoder sverter bransjen. Jeg merker at folk blir mer og mer skeptiske til HMS-kurs på nett.

Mek, som har tilbudt HMS-kurs over internett siden 2008, håper derfor at myndighetene vil gripe inn mot de useriøse aktørene.

Maktesløst Arbeidstilsyn
Men enn så lenge er det nok temmelig fritt frem for "sjarlatanene", konstaterer Arbeidstilsynet.

- Vi har registrerert at det er mye som foregår ute i markedet. Men det er altså per i dag ingen godkjenningsordning for de som tilbyr slike kurs, sier pressekontakt Per Olav Hernes til DN.no.

Tilsynet er selvsagt ikke overbegeistret over at noen ringer rundt og truer med at etaten står klar til å rykke ut og bøtelegge eller stenge bedrifter.

- Det er ikke bra for vårt omdømme heller. Og det er ikke slik vi jobber. Dersom vi kommer på besøk er det varslet på forhånd. Oppdager vi avvik får bedriften pålegg om å rette opp - og det gjør de som regel også, sier han.

Fra 1. januar blir det opprettet et godkjenningsorgan for bedriftenes HMS-tjenester. Men noen krav til de som tilbyr kurs er ikke på trappene.

- Man kunne tenke seg noe lignende for dem. Men det skal ikke jeg ha noen formening om, det må i så fall være en politisk beslutning, sier han.

HMS Kurs for daglig leder 990,-

HMS kurs for verneombud 1990,-

Du som daglig leder kan nå bestå HMS kurs på ca 1 time. Tradisjonelle HMS kurs kan ta opp til en hel arbeidsdag og gjerne med unødvendige høye utgifter. Med vårt tilbud til e-læring kan du gjennomføre kurset i fred og ro akkurat når det passer deg.

Fra 2007 til 2017 har flere flere tusen kunder valg vårt system

Arbeidsgivere er en sammensatt målgruppe. Noen leder konserner med titusener ansatte i inn- og utland, mens andre har et fåtall medarbeidere og er selv aktive i produksjonen.Det er 173.321 arbeidsgivere i Norge, og tre fjerdedeler av dem har færre enn ti ansatte (SSB, 2006). Produksjonen favner også bredt fra vareproduserende industri, bygg eller anlegg til transport- hotell- eller konsulenttjenester. Et HMS Kurs skal være nyttig for alle arbeidsgivere, uansett bransje og bedriftens størrelse. Derfor må vårt HMS Kurs bli i generell i form

HMS Artikkler

Generelt om Helse, Miljø og Sikkerhet

2017 08 01

Verneombudets rolle er å ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet.

2016 03 28

Fra 1. mars 2016 vil alle sykemelderne være pålagt å bruke den nye versjonen av sykmeldingen som gir både arbeidsgivere og NAV målrettet informasjon om den sykmeldte.

2016 03 28

Fra januar 2016 innfører Mattilsynet smilefjestilsyn i hele Norge. Smilefjesordningen skal gjøre hygienen bedre og maten tryggere på norske serveringssteder.

– Smilefjesordningen tar både gjestene og bransjen på alvor. Smilefjesene vil gi forbrukerne informasjon om hygienen ved restaurantene og kafeene før de setter seg ved bordet og bestiller mat. Ordningen gir gjestene mulighet til å gjøre bevisste valg om hvor de ønsker å spise. Jeg er også sikker på at den vil føre til bedre hygiene på serveringsstedene, slik at maten som serveres blir enda tryggere, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

2016 03 18

I flere ulike lover er det regler om at produksjon, produkter og tjenester skal oppfylle forskjellige sikkerhets- og kvalitetsbetingelser. Det stilles også krav til lokaler, verneinnretninger og tilrettelegging av arbeidet for å sikre ytre miljø og gi trygghet for dem som gjør jobben. En vanlig samlebetegnelse for dette området er HMS - Helse, Miljø og Sikkerhet.

2013 11 11

Du har 25 minutter på deg til å finne en PC og bestille kurs fra oss, ellers kommer Arbeidstilsynet!

2011 12 01

Stadig flere firmaer tilbyr nå arbeidsmiljøopplæring på nett, der ledere blir tilbudt raske og enkle kurs for lovpålagt kompetanseøkning i hms- og arbeidsmiljø. LO-sekretær Trine Lise Sundnes har sett seg lei på problemet, og ønsker nå en godkjenningsordning.

2011 09 23

Det er nå ni uker siden de nye reglene for oppfølging av sykemeldte trådte i kraft. Dermed skal de første rapportene om oppfølging av sykemeldte sendes inn, og NAV håper arbeidsgiverne har oppdatert sine rutiner i tide.

2011 09 23

Arbeidstilsynet får ofte meldinger om hørselskader som følge av støy på arbeidsplassen. Spesielt utsatt er ansatte innen industri, bygg- og anlegg, transport og lagring, samt forsvaret. Flere meldinger fra flyplassen Værnes førte til ekstra tilsyn av arbeidsplassen.

2011 09 05

Godt inneklima er lønnsomt. Det er holdepunkter for at dårlig inneklima på arbeidsplassen gir nedsatt funksjon og produktivitet, derfor kan det lønne seg å investere i et godt klima.

2011 03 12

HMS-forskriften gjelder for all virksomhet som omfattes av bestemte lover som behandler ulike helse-, miljø- eller sikkerhetshensyn. Du kan gå ut fra at den gjelder for deres bedrift, så sant dere produserer, selger eller tilbyr varer og tjenester. Først og fremst er internkontroll arbeidsgiverens ansvar, men alle ansatte har både rettigheter og plikter i forbindelse med HMS-arbeidet.

KONTAKT

Administrasjon
E-post: kundeservice@onlinehms.no
Telefon: 9905 1111

HMS Nyheter

2017 08 01

Statsråd fastsatte 16. juni at endringene i arbeidsmiljølovens varslingsregler og arbeidstidsregler trer i kraft 1. juli i år.

2017 05 24

Statoil planlegger å kutte 250 stillinger i den sentrale staben, mange av dem i tilknytning til helse, miljø og sikkerhet.