HMS KURS FOR DAGLIG LEDER PÅ NETT SIDEN 2007. KUN 990,-

Dette er kapittelene i arbeidsmiljøloven vi skal igjennom i dette kurset

Arbeidsmiljøloven KAP 10 – 16 : Krav til arbeidstid, ansettelsesforhold og vern mot diskriminering

  • Arbeidstid og ansettelsesvarianter
  • Barnearbeid
  • Rett til Permisjon
  • Ansettelsesforhold og oppsigelse
  • Vern mot diskriminering.

Arbeidsmiljøloven KAP 17 – 19: Tvister, tilsynsorganer og Straff

  • Rett til å kreve forhandlinger
  • Arbeidstilsynet og andre kontroll organer
  • Straff ved grove brudd på arbeidsmiljøloven

 
3:30 Tilbake   Neste