NETTBASERT HMS KURS FOR DAGLIG LEDER KUN 990,- GODKJENT HMS KURSBEVIS

  • 1
    Norges ledende HMS Leverandør

  • 1

    Motta HMS Kursbevis med en gang

  • 1

    Online HMS Rask Sertifisering

KONTAKT

Administrasjon
E-post: kundeservice@onlinehms.no
Telefon: 9905 1111

HMS Kurs for daglig leder 990,-

HMS kurs for verneombud 1990,-

Du som daglig leder kan nå bestå HMS kurs på ca 1 time. Tradisjonelle HMS kurs kan ta opp til en hel arbeidsdag og gjerne med unødvendige høye utgifter. Med vårt tilbud til e-læring kan du gjennomføre kurset i fred og ro akkurat når det passer deg.

Fra 2007 har flere flere tusen kunder valg vårt system

Arbeidsgivere er en sammensatt målgruppe. Noen leder konserner med titusener ansatte i inn- og utland, mens andre har et fåtall medarbeidere og er selv aktive i produksjonen.Det er 173.321 arbeidsgivere i Norge, og tre fjerdedeler av dem har færre enn ti ansatte (SSB, 2006). Produksjonen favner også bredt fra vareproduserende industri, bygg eller anlegg til transport- hotell- eller konsulenttjenester. Et HMS Kurs skal være nyttig for alle arbeidsgivere, uansett bransje og bedriftens størrelse. Derfor må vårt HMS Kurs bli i generell i form

Online HMS Kurs kun 990,-

Online HMS ble satt opp i 2007 og er i dag den mest erfarne leverandøren på HMS Kurs

Vårt HMS Kurs for ledere er basert på E-Læring slik at du som kunde kan ta ditt HMS Kurs for ledere når det passer deg

Med på kjøpet vil du også få med gratis Internkontrollsystem som du kan benytte deg av i bedriften.

Vårt HMS Kurs for ledere koster 990,-

NETTBASERT HMS KURS FOR DAGLIG LEDER KUN 990,-

· Du sparer opp mot 70%, vår pris er kun 990,- eks mva
· Du mottar HMS Kursbevis umiddelbart etter du har bestått
· Ingen skjulte kostnader på vårt HMS Kurs
· Gratis oppdateringskurs om du ønsker dette
· God rabatt på HMS Kurs for verneombud

HMS KURS PÅ NETT KUN 990,-

Hva har Dnb, Oslo Komune, Telenor, Ikea, Postbanken og Widerøe til felles?

De har alle valgt Online HMS som leverandør på HMS Kurs for daglig leder.

Velger du vårt HMS Kurs får du internkontrollsystem samt 45 HMS dokumetmaler med på kjøpet

Online HMS gir deg en grunnleggende opplæring, vårt HMS Kurs for daglig leder dekker det elementene som arbeidsgiver plikter å sette seg inn i, etter bestått HMS Test mottar du et gyldig HMS Kursbevis

HVEM TRENGER HMS KURS for ledere

Alle bedrifter og organisasjoner med ansatte trenger HMS Kurs for daglig leder, er der mer en 10 ansatte kreves det også HMS Kurs for verneombud

HVORDAN FUNGERER VÅRT HMS KURS for ledere

1. Klikk start HMS Kurset

2. Les pensum ( 30 sider )

3. Ta testen ( 21 spørsmål med 3 svaralternativer )

Forvent å bruke ca en time på kurset, ved bestått test kan du umiddelbart laste ned kursbeviset
HVA TILBYR VI INNEN HMS KURS

Online HMS tilbyr nettbasert godkjent HMS kurs for ledere som gir deg grunnleggende HMS kunnskap i forhold til lederrollen. Vårt HMS Kurs dekker de elementene som arbeidsgiver plikter å sette seg inn i, og du mottar HMS Kurs bevis ved fullført HMS Kurs

Du kan forvente å bruke ca en time på vårt HMS Kurs

ARBEIDSMILJØLOVEN OG KRAV TIL HMS KURS

Arbeidsmiljøloven stiller krav til at øverste leder i en bedrift gjennomgår opplæring innen helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid ( HMS kurs ). Formålet med den lovpålagte opplæringen er at lederen skal kunne grunnprinsippene innen helse- miljø- og sikkerhet (Jfr. §3-5 i AML).

HVEM TRENGER HMS KURS

Alle bedrifter og organisasjoner med ansatte trenger HMS Kurs, er der mer en 10 ansatte kreves det også HMS Kurs for verneombud

HVOR LANG TID TAR ET HMS KURS

HMS Kurs og HMS test varer til sammen i ca én time, og du mottar gyldig HMS kursbevis umiddelbart etter å ha bestått på e-post.

Lykke til med valg av HMS kurs! Er du på jakt etter HMS-kurs for verneombud se HMS Kurs for verneombud

Online HMS Kurs kun 990,-

Online HMS ble satt opp i 2007 og er i dag den mest erfarne leverandøren på HMS Kurs

Vårt HMS Kurs for ledere er basert på E-Læring slik at du som kunde kan ta ditt HMS Kurs for ledere når det passer deg

Med på kjøpet vil du også få med gratis Internkontrollsystem som du kan benytte deg av i bedriften.

Vårt HMS Kurs for ledere koster 990,-

Les hva E24 skrev om vårt HMS Kurs

Må alle ledere ha HMS Kurs

Vi får ofte spørsmål som dette. Må alle bedriftsledere ha HMS kurs uansett bransje, størrelse på bedriften, antall ansatte, risikoforhold og omsetning?

Det korte svaret er «Ja».

Konsekvensene av å ikke kunne dokumentere HMS kurset på riktig måte kan være straffbart:

Arbeidsgiver kan pådra seg straffeansvar dersom han overtrer bestemmelse eller pålegg gitt i eller i medhold av jf. aml § 19-1.arbeidsmiljøloven,

Ledernett.no skriver om kravene som gjelder. HMS lovgivningen er absolutt og det er bedriftens øverste leder som har ansvaret for at reglementet blir fulgt opp. Inkludert internkontroll. Ett av kontrollpunktene myndighetene bruker er kontroll av dokumentert HMS opplæring for lederen.

ARBEIDSMILJØLOVEN OG KRAV TIL HMS KURS

Arbeidsmiljøloven stiller krav til at øverste leder i en bedrift gjennomgår opplæring innen helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Formålet med den lovpålagte opplæringen er at lederen skal kunne grunnprinsippene innen helse- miljø- og sikkerhet (Jfr. §3-5 i AML).

 

HMS Nyheter

2017 08 01

Statsråd fastsatte 16. juni at endringene i arbeidsmiljølovens varslingsregler og arbeidstidsregler trer i kraft 1. juli i år.

2017 05 24

Statoil planlegger å kutte 250 stillinger i den sentrale staben, mange av dem i tilknytning til helse, miljø og sikkerhet.

2017 05 21

I dag er det få og for svake HMS-krav til innkjøper eller tilbyder ved offentlige anbud, åpnet Arne Presterud fra Arbeidsmandsforbundet sitt innlegg i natt.

Han påpekte at HMS koster penger.

HMS Artikkler

2018 03 26

Arbeidsgiver har i følge arbeidsmiljølovens regler ansvar for arbeidsmiljøet i virksomheten er forsvarlig. Hensikten med en plikt HMS Kurs er å tydeliggjøre forventningen om at du som arbeidsgiver skal ha kunnskaper om grunnprinsippene i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid og om arbeidsmiljøloven.

2018 03 26

I utgangspunktet er nok alle Nettbaserte HMS Kursene (gratis) da selve kurset ligger åpent for alle, se for deg det hele som om du skal ta sertifikat og bare betaler for teoriprøven.

2017 08 01

Verneombudets rolle er å ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet.

HMS Guider

Guider relatert til HMS og HMS Kurs

2017 03 09

Det skal inngås skriftlig arbeidskontrakt i alle arbeidsforhold uavhengig om det gjelder en fast eller midlertidig ansettelse

2011 09 23

Det er nå ni uker siden de nye reglene for oppfølging av sykemeldte trådte i kraft. Dermed skal de første rapportene om oppfølging av sykemeldte sendes inn, og NAV håper arbeidsgiverne har oppdatert sine rutiner i tide.

2011 09 23

Arbeidstilsynet får ofte meldinger om hørselskader som følge av støy på arbeidsplassen. Spesielt utsatt er ansatte innen industri, bygg- og anlegg, transport og lagring, samt forsvaret. Flere meldinger fra flyplassen Værnes førte til ekstra tilsyn av arbeidsplassen.