HMS KURS FOR DAGLIG

LEDER KUN 1290,-

  • 1

    Online HMS Ledende på HMS

  • 1

    Motta HMS Kursbevis med en gang

  • 1

    Online HMS Rask Sertifisering

KONTAKT VEDRØRENDE HMS KURS

Administrasjon Ipea AS
E-post: kundeservice@onlinehms.no
Telefon: 9905 1111
Org: 899 001 702 mva
Konto: 9489.05.90521

HMS Kurs for ledere kun 1290,-

HMS kurs for verneombud 1990,-

Fra 2007 til i dag har flere tusen kunder valgt vårt HMS Kurs

Et Generellt HMS Kurs

Arbeidsgivere er en sammensatt målgruppe. Noen leder konserner med titusener ansatte i inn- og utland, mens andre har et fåtall medarbeidere og er selv aktive i produksjonen.
Det er 173.321 arbeidsgivere i Norge, og tre fjerdedeler av dem har færre enn ti ansatte (SSB, 2006). Produksjonen favner også bredt fra vareproduserende industri, bygg eller anlegg til transport- hotell- eller konsulenttjenester. Et HMS Kurs skal være nyttig for alle arbeidsgivere, uansett bransje og bedriftens størrelse. Derfor må vårt HMS Kurs bli i generell i form

HMS KURS PÅ NETT KUN 1290,-

Hva har Dnb, Oslo Komune, Telenor, Ikea, Postbanken og Widerøe til felles?

De har alle valgt Online HMS som leverandør på HMS Kurs for daglig leder.

Velger du vårt HMS Kurs får du internkontrollsystem samt 45 HMS dokumetmaler med på kjøpet

HVA TILBYR VI INNEN HMS KURS

Online HMS tilbyr nettbasert godkjent HMS kurs for ledere som gir deg grunnleggende HMS kunnskap i forhold til lederrollen. Vårt HMS Kurs dekker de elementene som arbeidsgiver plikter å sette seg inn i, og du mottar HMS Kurs bevis ved fullført HMS Kurs

Du kan forvente å bruke ca en time på vårt HMS Kurs

Vi tilbyr også HMS Kurs for verneombud til kun 1990,- eks mva

ARBEIDSMILJØLOVEN OG KRAV TIL HMS KURS

Arbeidsmiljøloven stiller krav til at øverste leder i en bedrift gjennomgår opplæring innen helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid ( HMS kurs ). Formålet med den lovpålagte opplæringen er at lederen skal kunne grunnprinsippene innen helse- miljø- og sikkerhet (Jfr. §3-5 i AML).

HVEM TRENGER HMS KURS

Alle bedrifter og organisasjoner med ansatte trenger HMS Kurs, er der mer en 10 ansatte kreves det også HMS Kurs for verneombud

HVORDAN FUNGERER VÅRT HMS KURS

Først bør du sette deg inn i pensumet til vårt HMS Kurs, du kan også gå rett på testen men for best mulig utbytte av vårt HMS Kurs anbefaler vi deg å lese hele pensumet.

Gå til HMS testen og registrer din informasjon. Det er viktig at du skriver inn riktig e-postadresse da HMS Kursbevis og faktura kommer på denne adressen.Når du tar HMS Testen på vårt HMS Kurs skal du svare på 21 spørsmål med 3 svar alternativer. Om du skulle svare feil på noen av spørsmålene må du ta testen på nytt, men kun svare på spørsmålene som var feil. Når du har svart på alle spørsmålene og bestått vårt HMS Kurs mottar du automatisk HMS Kursbevis og faktura på e-post, husk å sjekke søppelpostmappen din om du ikke skulle finne dette.

HVOR LANG TID TAR ET HMS KURS

HMS Kurs og HMS test varer til sammen i ca én time, og du mottar gyldig HMS kursbevis umiddelbart etter å ha bestått på e-post.

Lykke til med valg av HMS kurs! Er du på jakt etter HMS-kurs for verneombud se verneombudskurs eller 40 timerskurs

HMS Nyheter

2014 01 22


Dei jobbar med fokus på trening, kropp og helse. Men dei tenkjer lite på førebygging av helseskadar hos eigne tilsette.

- Arbeidstilsynet har avdekka lovbrott i 85 prosent av dei treningssentra som er kontrollerte. I gjennomsnitt vart det gjeve fire reaksjonar på kvart senter.

Kvar tredje tilsett manglar eksempelvis arbeidsavtale i dei verksemdene der spørsmål om dette er stilt. Ikkje bra, seier Evy Dale, nasjonal prosjektleiar og seniorinspektør i Arbeidstilsynet.

2013 11 12

Luftfartstilsynet fant mange mangler hos Norwegian da de sjekket helse- , miljø og sikkerhet. – Rapporten inneholder flere feil, svarer ledelsen i selskapet.

2013 11 11

Direktør Ingrid Finboe Svendsen er fornøyd med at regjeringserklæringen som ble lagt fram i går sier at Arbeidstilsynet skal styrkes, og at kampen mot sosial dumping skal videreføres.

HMS Artikkler

2013 11 10

Du har 25 minutter på deg til å finne en PC og bestille kurs fra oss, ellers kommer Arbeidstilsynet!

2011 11 30

Stadig flere firmaer tilbyr nå arbeidsmiljøopplæring på nett, der ledere blir tilbudt raske og enkle kurs for lovpålagt kompetanseøkning i hms- og arbeidsmiljø. LO-sekretær Trine Lise Sundnes har sett seg lei på problemet, og ønsker nå en godkjenningsordning.

2011 09 22

Det er nå ni uker siden de nye reglene for oppfølging av sykemeldte trådte i kraft. Dermed skal de første rapportene om oppfølging av sykemeldte sendes inn, og NAV håper arbeidsgiverne har oppdatert sine rutiner i tide.

HMS Guider

Guider relatert til HMS og HMS Kurs

2011 02 28

En medarbeider som sliter med mye sykdom, kan også påføre arbeidsgiveren belastninger. Her er en innføring i hvilke regler som gjelder når det gjelder fritak fra arbeidsgiverperiode.

Når en arbeidstaker blir syk, plikter arbeidsgiver å betale sykepenger i et tidsrom på opptil 16 kalenderdager (arbeidsgiverperioden). Det er ingen begrensning på hvor mange arbeidsgiverperioder det kan bli i løpet av et år.

Arbeidsgiver kan derfor påføres en stor belastning dersom arbeidstaker stadig har fravær grunnet sykdom.

2011 02 28

Partene i arbeidslivet og regjeringen inngikk den 3. oktober 2001 en intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidslig (IA-avtalen). Avtalen er et trepartssamarbeid og oppstod som følge av en økende felles bekymring for blant annet stigende sykefravær og økning i uføretallene. Avtalen fastsatte tre konkrete delmål:

Andre HMS Kurs

Vi har flere sider som tilbyr HMS Kurs

Nettbasert HMS Kurs for daglig leder

Nettbasert HMS Kurs for daglig leder

Nettbasert HMS Kurs for verneombud

Nettbasert HMS Kurs for verneombud